Home Thủ Thuật Hướng dẫn tạo Files và Folder không tên
Tạo nhiều files không tên

Hướng dẫn tạo Files và Folder không tên

by admin
169 views

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn về cách tạo Files và Folder không tên trên Windows 7. Cùng chúng tôi thực hiện chỉ qua vài bước đơn giản bên dưới nhé.

Tạo files không tên

Bạn có thể dễ dàng tạo files không có tên trong Windows 7. Đầu tiên để tạo file không có tên trong Windows 7, bạn phải nhấn Alt + 0160 thay vì đặt tên tệp.

Các bước để tạo file không tên

Dưới đây là các bước liên quan để tạo tệp không có tên trong Windows 7. Đây là các bước, được sử dụng để tạo file văn bản không có tên:

 • Mở thư mục bất kỳ
 • Bên trong thư mục, nhấn chuột phải
 • Đi tới New -> Text Document
 • Một tệp văn bản mới sẽ được tạo, chứa New Text Document làm tên mặc định của nó
 • Bây giờ thay vì viết tên của tệp, chỉ cần nhấn phím Alt và gõ 0160 từ phía bên phải của bàn phím.
 • Không nhả phím Alt trước khi nhập 0160
 • Sau khi nhập, 0160, chỉ cần thả tay khỏi bàn phím
 • Bạn sẽ thấy New Text Document được thay thế bằng trống (không có tên)
 • Bây giờ nhấn ENTER
 • Và giờ bạn có một tệp văn bản không có tên

Đây là ảnh chụp nhanh của tệp văn bản không có tên:

Tạo files không tên

Các bước để tạo nhiều files không có tên

Dưới đây là các bước để tạo nhiều files không có tên. Để tạo nhiều files không có tên trong cùng một thư mục trong Windows 7, hãy làm theo các bước sau. Ở đây mình đang tiếp tục tạo file thứ 2, rồi file thứ 3, v.v. Các bước để tạo file đầu tiên không có tên giống như đã cung cấp ở trên. Ở đây chúng ta sẽ tiếp tục tạo file thứ 2 không có tên:

 • Một lần nữa nhấn chuột phải
 • Đi tới New -> Text Document
 • Một lần nữa bạn sẽ xem, một files văn bản mới được tạo, có tên mặc định là New Text Document
 • Bây giờ, thay vì viết tên của file
 • Chỉ cần nhấn phím Alt rồi nhập 0160 từ phía bên phải của bàn phím
 • Hãy thả tay bạn khỏi bàn phím
 • Bạn sẽ xem, New Text Document đó được thay thế không có tên
 • Bây giờ để tạo files thứ 2 không có tên, một lần nữa nhấn Alt và gõ 0160
 • Sau đó thả tay ra khỏi bàn phím
 • Bạn sẽ xem có một không gian nữa được tạo
 • Bây giờ nhấn Enter, bạn có một tệp khác không có tên

Đây là ảnh chụp nhanh, hiển thị hai files văn bản không có tên trong Windows 7:

Tạo file không tên

Bây giờ chúng ta hãy xem các bước rút gòn này để tạo file không có tên trong hệ điều hành window 7. Dưới đây là ba bước để tạo 1 tệp văn bản không có tên:

 • Nhấp chuột phải -> New -> Text Document
 • Nhấn ALT + 0160
 • Nhấn ENTER

Lúc này bạn sẽ có 1 file văn bản không có tên. Bây giờ là các bước để tạo 2 file văn bản không có tên:

 • Nhấp chuột phải -> New -> Text Document
 • Nhấn ALT + 0160
 • Thả tay khỏi bàn phím
 • Nhấn ALT + 0160
 • Nhấn ENTER

Bây giờ bạn sẽ có 2 files văn bản không có tên. Và đây là các bước để tạo 3 tệp văn bản không có tên:

 • Nhấp chuột phải -> New -> Text Document
 • Nhấn ALT + 0160
 • Thả tay khỏi bàn phím
 • Nhấn ALT + 0160
 • Thả tay khỏi bàn phím
 • Nhấn ALT + 0160
 • Nhấn ENTER

Bây giờ bạn sẽ có 3 files văn bản không có tên. Bạn có thể làm theo mẫu đã cho ở trên để tạo một số lượng lớn các files văn bản như bạn muốn. Đây là một ảnh chụp nhanh mẫu có 10 files văn bản không có tên:

Tạo nhiều files không tên

Để tạo số lượng lớn tệp không có tên, bạn có thể làm theo thao tác copy và paste như đã đề cập trong các bước sau:

 • Thực hiện các bước trên để tạo file văn bản đầu tiên không có tên
 • Bây giờ hãy chọn files đầu tiên
 • Nhấn phím F2
 • Copy khoảng trắng (tên của files, đó là 1 khoảng trắng)
 • Và làm theo các bước, được sử dụng để tạo file văn bản đầu tiên
 • Thực hiện thao tác dán để ghi khoảng trắng đầu tiên
 • Và làm theo các bước để tạo thêm một khoảng trắng để tạo files thứ 2 không có tên (hoặc có tên có hai khoảng trắng)
 • Bây giờ một lần nữa chọn files thứ hai
 • Nhấn phím F2
 • Sao chép khoảng trắng (tên của files thứ 2, tức là 2 khoảng trắng)
 • Và làm theo các bước, được sử dụng để tạo files đầu tiên
 • Thực hiện thao tác paste để viết 2 khoảng trắng
 • Và làm theo các bước để tạo thêm một không gian, tạo tổng ba không gian để tạo tệp thứ ba không có tên
 • Cứ tiếp tục như thế

Tạo Folder không tên

Thật đơn giản để tạo folder không có tên trong window 7. Để tạo thư mục không có tên, hãy làm theo các bước tương tự như đã cung cấp ở trên.

Các bước để tạo Folder không có tênể

Dưới đây là các bước liên quan để tạo thư mục không có tên:

 • Nháp chuột phải-> New -> Folder
 • Nhấn Alt + 0160
 • Thả tay khỏi bàn phím
 • Nhân ENTER

Bây giờ bạn sẽ có một thư mục  (folder) không có tên. Đây là ảnh chụp nhanh của thư mục không có tên:

Tạo folder không tên

Để tạo nhiều folder không tên ta cũng thực hiện tương tự như với việc tạo files không tên.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết về hướng dẫn tạo files và folder không tên của mình. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho các bạn.

Xem thêm: Cách crack windows 7

Related Posts

error: Content is protected !!