Home Kênh học tậpLập trìnhJavaScript Biến cơ bản trong JavaScript
Hướng dẫn học JavaScript từ cơ bản đến nâng cao

Biến cơ bản trong JavaScript

by admin
407 views

Bài trước chúng ta để học chú thích và các câu lệnh trong JavaScript, tiếp theo trong hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn bài biến cơ bản trong JavaScript. Đây là một trong những phần lý thuyết bạn cần học kĩ nhất trong serial bài học javascript từ cơ bản đến nâng cao của mình.

GIỚI THIỆU VỀ BIẾN

Để sử dụng biến và biết biến là gì thì bạn hãy gõ x và nói x bằng với thứ gì đó. Ví dụ bạn viết x = kenh49. Và lập trình viên viết I Love x hay x is a big website. Thì bạn có thể hiểu là I Love kenh49 và kenh49 is a big website. Bởi vì lúc này x và kenh49 cơ bản cũng chỉ là 1 thứ giống nhau. Đây là cách mô tả một biến, tới đây các bạn cũng đã hình dung biến là như nào rồi phải không, đây là một từ tượng trưng, một phương tiện để thế chỗ.

Trong JavaScript để khai báo biến ta dùng từ khóa var và sau đó là viết tên biến rồi dùng dấu = để gán cho biến. Một điều nên nhớ, trong bài học JavaScript này, nếu ai đó hỏi dấu = dùng là gì, thì các bạn phải nhớ là toán tử gán. Tóm lại để khai báo một biến bạn cần dùng từ khóa var sau đó đến tiên biến, dấu bằng, sau cùng là thứ gì mà bạn muốn gán cho nó. Ví dụ:

<html>
  <head>
    
  </head>
  <body>
    
    <script type="text/javascript">
      var x = 23;
    </script>
    
  </body>
</html>

Cũng giống như các lệnh khác, bạn nhớ kết thúc bằng dấu chấm phẩy sau khi khai báo biến.

Giờ thì các bạn có thể hỏi tại sao biến lại hữu ích. Cùng xem ví dụ sau:

<html>
  <head>
    
  </head>
  <body>
    
    <script type="text/javascript">
      var x = 23;
      document.write(x);
    </script>
    
  </body>
</html>

Như bạn thấy thì kết quả đó thực sự thể hiện những gì mà đoạn JavaScript được hiểu. Chúng ta tạo ra biến x và gán nó bằng 23. Vì vậy khi ta được biến x trong document.write(x); thì chương trình sẽ hiểu biến x thay thế cho giá trị 23. Và bạn chắc cũng đã tự hỏi, tại sao không ném giá trị 23 vào cho nhanh, và tại sao tạo ra biến x cho rắc rối. Khi bạn viết các chương trình máy tính khổng chỉ bạn viết giá trị này một lần mà có khi với hàng ngàn hàng triệu dòng mã chứa biến x. Khi có sự thay đổi, bạn chỉ cần thay đổi giá trị cho biến x, thay vì phải sửa giá trị hàng ngàn lần ở các câu lệnh, điều này giúp chúng ta tiết kiệm hàng tá thời gian.

CÁCH ĐẶT TÊN BIẾN

Biến có phân biệt chữ hoa và chữ thường nhé các bạn. Khi bạn đặt var x và var X, thì máy tính sẽ hiểu là hai biến khác nhau đấy. Một tên biến là kenh49 nó sẽ khác hoàn toàn với Kenh49 mặc dù nó đánh vần giống nhau. Bạn có thể chạy thử và chắc chắn là sẽ không thấy có điều gì xảy ra.

Một điều nữa mình muốn đề cập đến đó là bạn không thể sử dụng bất kì kí tự và chữ cái nào mình muốn cũng được nó sẽ gây khó khăn trong việc dò code.

Bạn nên đặt bắt đầu tên biến với một chữ cái hoặc là dấu gạch dưới. Ví dụ: biến jerry bắt đầu với một chữ cái. Ngoài ra bạn có thể bắt đầu bằng dấu gạch dưới cũng được, điều đó hoàn toàn hợp lệ, nhưng bạn không thể đặt tên biến bắt đầu với kí tự &, % hay các kí tự tương tự như vậy. Tên biến nên bắt đầu bằng chữ cái hoặc gạch dưới.

Một điều khác nữa đó là các kí tự khác trong tên biến phải là chữ cái và số. Ví dụ bạn không thể đặt tên biến như jerry@&#. Một biến như vậy là vô nghĩa. Bạn chỉ nên sử dụng chữ cái, số và dấu gạch dưới, vậy là đã ổn.

Điều cuối cùng mình muốn nói với các bạn là biến không thể bắt đầu bằng số. Ví dụ bạn đặt var 6jerry= 23; khi bạn chạy chương trình chắc chắn nó sẽ không hiển thị gì vì biến của bạn không được bắt đầu bằng số.

Nếu bạn nhớ những thứ bên trên trong bài biến cơ bản trong JavaScript thì chắc chắn bạn có thể chuẩn bị để sang bài kế tiếp rồi. Bài tiếp theo mình sẽ giới thiệu với các bạn về các loại biến khách nhau trong JavaScript.

Series Navigation<< Các loại chú thích và câu lệnh trong JavaScriptCác kiểu biến dữ liệu trong JavaScript >>

Related Posts

error: Content is protected !!